Synaptics Pointing Device Driver 19.0.10

Synaptics Pointing Device Driver 19.0.10

Synaptics, Inc. – 51,7MB – Freeware – Windows
ra khỏi 99 phiếu
4 Stars User Rating
Synaptics chỉ tay Device Driver sẽ cho phép bạn thêm một số tính năng nâng cao để pad máy tính xách tay của bạn. Bạn sẽ có thể điều chỉnh cảm của pad, cũng như tốc độ khai thác. Bạn cũng có thể cấu hình các góc của pad là nút để khởi động các ứng dụng khác nhau với họ, bên cạnh tính năng này, bạn cũng có thể lập trình nút pad để ứng dụng cụ thể, thực sự. Nó cũng sẽ cho phép bạn sử dụng các phím như một thanh cuộn ảo.

Tổng quan

Synaptics Pointing Device Driver là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Synaptics, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 58.716 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Synaptics Pointing Device Driver là 19.5.10.75, phát hành vào ngày 05/03/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Synaptics Pointing Device Driver đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 51,7MB.

Người sử dụng của Synaptics Pointing Device Driver đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Synaptics Pointing Device Driver!

Cài đặt

người sử dụng 58.716 UpdateStar có Synaptics Pointing Device Driver cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản